Båtplass i Multebærholmen småbåthavn?


Lofoten Tomteselskap AS planlegger etablering av småbåthavn ved Multebærholmen.
Salg av båtplass: Pris fra kr. 55 000,-
  Forskudd kr. 5000,-

Lofoten Tomteselskap planlegger i første omgang etablering av et flytebryggeanlegg bestående av 2 pirer for ca 50 båtplasser.  Det kan ved en senere anledning bli aktuelt å utvide anlegget med ytterligere en pir.

Bryggeanlegget er planlagt levert av Ørsta Marina Systems AS. Bryggeanlegget etableres og eies i første omgang av Lofoten Tomteselskap AS.

Senere overtas bryggeanlegget av båtforeningen, som i mellomtiden disponerer bruksretten i henhold til avtale med selskapet.

Småbåtanlegget vil ha mulighet for å tilby båtplass i flere bredder. Minste nettobredde er 2,5 meter. Største nettobredde er 5 meter. Båsen bør være 0,5 meter bredere enn bredden på båten for plass for fendring.

Annen hver utrigger er gangbar og har tredekke. Mulighet for vann og strøm.

Minste lengde på utriggere er 6,25 m, for bredere båtplasser vil denne være lengre.

Parkering ute på Multebærholmen. 


Prisen

Priser ved kjøp av bryggeplass:

Bredde 2,5: Pris kr. 55 000,-
Bredde 3,0: Pris kr. 63 000,-
Bredde 3,5: Pris kr. 70 000,-
Bredde 4,0: Pris kr. 78 000,-
Bredde 4,5: Pris kr. 90 000,-
Bredde 5,0: Pris kr. 100 000,-


Klikk på bilder for å se større versjon

Betalingsbetingelser

Ved kjøp av båtplass:

Forskudd kr. 5000 betales inn til konto nr. 8902.11. 11245 ved kontraktsinngåelse. Det resterende betales før overlevering av båtplass.

Alle som eier båtplass har pliktig medlemskap i Multebærholmen båtforening.  Det utarbeides egne vedtekter tilknyttet foreningen. Det betales en årlig kontingent til foreningen som fastsettes årlig, og som skal dekke løpende kostnader til drift og vedlikehold.

Multebærholmen småbåthavn eies av Lofoten Tomteselskap AS. Kjøp av båtplass betyr eksklusiv bruksrett til båtplassen. Lofoten Tomteselskap planlegger å overføre hele anlegget til Multebærholmen båtforening når utbygging av omkringliggende boliger er ferdig.

Plassene er fortrinnsvis forbeholdt eiere og beboere ved Multebærholmen bolig/fritidsboligfelt. En andel av plassene kan likevel leies ut eller selges til andre i Svolvær/omegn. Framleie/videresalg skal godkjennes av styret i Multebærholmen båtforening.

Lofoten Tomteselskap AS tildeler plass fortløpende.

Kjøp av båtplass medfører pliktig medlemskap i Multebærholmen båtforening.
Det settes forbehold om tilstrekkelig antall solgte båtplasser, finansiering samt offentlig godkjenninger. 

Last ned søknadsskjema, klikk HER

 Selges gjennom: Lofoten Tomteselskap AS, Terminalveien 10, Pb. 4104, 8089 BODØ